Chương trình học tại An Village

Giáo dục bắt đầu từ khi trẻ sinh ra, không phải từ mẫu giáo.
“Trường học không phải là nơi để chuẩn bị cho cuộc sống mà ở đó cuộc sống đã bắt đầu”

Chương trình Toán học được phát triển song song giữa việc hiểu bản chất các số và các phép toán phát triển tư duy.

Chương trình khoa học kỹ thuật giúp trẻ làm quen với những thí nghiệm, quá trình nghiên cứu, thu thập thông tin.

Trẻ được học tiếng Anh với các trò chơi ngôn ngữ, các thẻ chữ cái, thẻ từ, thẻ hình và các loại sách truyện theo từng trình độ.

Chương trình thể chất và phát triển các giác quan giúp trẻ phát triển các kỹ năng cơ bản như điều khiển cơ thể.

Chương trình âm nhạc giúp trẻ phát triển độ nhạy cảm đối với vẻ đẹp của âm nhạc qua việc tiếp xúc âm nhạc ở các thể loại.

Các kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng suy nghĩ, kỹ năng tự quản lý bản thân, kỹ năng tương tác

Giúp trẻ hình thành nên những thói quen học tập và phương pháp tiếp cận, định hướng kinh nghiệm học tập.

Chương trình xã hội, cộng đồng cung cấp cho trẻ những quan niệm, kiến thức về văn hóa, lễ hội, lịch sử, địa lý…

Phụ huynh nói gì