Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

“Trẻ em là niềm hy vọng và cũng là những hứa hẹn của nhân loại.” Nhiệm vụ của giáo dục là xây dựng niềm tin và giúp trẻ định hướng tương lai.

 

SỨ MỆNH

Xây dựng nền tảng nhân cách, trí tuệ và nội lực trong con để các lớn lên trong tình yêu và trưởng thành trong hạnh phúc.


HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON AN VILLAGE

Hotline: 02432055689 – 0988826718 – 0936391277- 0934501992